Tik-86.126 Käyttöliittymät, 1. KotitehtäväKuva

Tehtävä 1 a:Suunnittelemani laite toimii stereoiden, videonauhurin ja television kaukosäätimenä, sekä kännykkänä. Kaapeli-TV:n vastaanottorasian kaukosäätimen toimintaa en halunnut enää laitteeseen lisätä, sillä mielestäni se olisi vain tehnyt laitteesta sekavamman ja näin ollen vaikeamman käyttää.

Laitteen yläosassa on näyttöruutu, jota tarvitaan lähinnä silloin kun laitetta käytetään kännykkänä. Näyttöä voidaan käyttää myös ajastettaessa videonauhuria ja määriteltäessä streoihin cd-levyjen soittojärjestystä.

Näytön alapuolella on neljä pientä lamppua, jotka osoittavat mitä tehtävää laite sillä hetkellä suorittaa. Lamppujen välissä on neliön muotoinen nappula jolla voidaan vaihtaa laitteen tiloja, siis vaihtaa tilaa joko TV-, video-, stereo- tai puhelintilaan.

Lamppujen alapuolella on kolme soikionappulaa, joista vasemmanpuoleisella aloitetaan puhelu, keskimmäisellä päästään MENU-valikkoon, joka löytyy kännykästä, videoista ja stereoista, ja oikeanpuoleisella lopetetaan puhelu.

Oikeanpuoleinen suorakulmio kuvassa esittää laitteen päälle kääntyvää kantta. Sen tehtävänä on suojella laitteen päällä olevia nappuloita silloin kun laitetta käytetään kännykkänä tai muutoin kuljetetaan. Kun kansi on suljettu jää sen yläpuolelle vain sellaisia nappuloita joita tarvitaan puhelimeen vastaamiseen ja puhelun lopettamiseen.

Kolmen soikionappulan alapuolella on 6 nappulaa, joita käytetään videoiden ja stereoiden kanssa. Kyseessä ovat play-nappula, kelausnappulat molempiin suuntiin kelausta varten, pause-nappula, stop-nappula ja nauhoitus-nappula.

Näiden nappuloiden alapuolella taas on äänenvoimakkuuden säätämiseen tarkoitettu palkki. Se toimii siten että kun palkkia painetaan vasemmalta puolelta ääni kovenee ja oikealta puolelta painettaessa vastaavasti pienenee.

Äänenvoimakkuutta säätelevän palkin alla on numeronäppäimet joita voidaan käyttää televisiossa kanavan vaihtoon, videoissa ajastukseen ja kanavanvaihtoon, stereoissa soittojärjestyksen valintaan ja kanavan vaihtoon ja kännykässä numeron valintaan. Oikealla puolella olevalla pystypalkilla voidaan numeroita kelata myös yksi kerrallaan eteen- ja taaksepäin mikä helpottaa ainakin televisiota katsellessa kanavapujottelua.

Laitteen kääntöpuolelle jäävät vielä puhelimen mikrofooniosa ja kuuloke.


Tehtävä 1 b:Mielestäni sellaisessa käsien kuivaajassa joka kännistyy automaattisesti kun sen alle laittaa kädet on hyvä kättöliittymä, sillä siinä välttyy yleisissä vessoissa koskemasta likaisiin painikkeisiin tai huonoihin pyyhkeisiin. Lisäksi tuollainen kuivaaja sammuu vielä heti kun sitä ei tarvita ja säästää tällä tavoin energiaa. Paranneltavaa kyseisessä laitteessa olisi siinä, että joskus ne sensorit joiden pitäisi huomata se milloin laite pitäisi kännistää on asetettu virheellisesti, jolloin laitetta on hankala käynnistää.