Tik-86.126 Käyttöliittymät, Vaatimusmäärittely

Tik-86.126 Käyttöliittymät, VaatimusmäärittelyTekijät:
Ryhmänumero 10
Aihe 6: Mikrokokki
Henna Pietiläinen, 45356D
Ville Laurikari, 45318D
Virve Leino


1. Käyttäjä kuvaus

* Millainen on tyypillinen ohjelmiston käyttäjä

Tyypillinen ohjelmiston käyttäjä osaa käyttää tietokoneita auttavasti ja on kiinnostunut ruuanlaitosta. Käyttäjäkuntaan kuuluu sekä miehiä että naisia.

* Minkä ikäinen, millainen koulutus?

Käyttäjäkunta on kaikenikäistä. Koulutustaustakin on eri ihmisillä hyvin erilainen.

* Tunteeko hyvin tietokoneet?

Ei tunne.

* Millaisessa työtehtävässä toimii ohjelmaa käyttäessään?

Joko suunnittelee pitkälle aikavälille jotain ruokalistaa, arvioi sen kustannuksia ja ruokalajien vaihtelevuutta, tai käyttää ihan päivittäin erilaisten reseptien etsimiseen tiettyjen mieltymysten tai saatavilla olevien einesten perusteella.

* Mitä muita oleellisia ominaisuuksia käyttäjällä on?

Käyttäjä on kiinnostunut ruuanlaitosta ja haluaa suunnitella etukäteen vaihtelevia ruokalistoja pitkälle aikavälille. Käyttäjän ei tarvitse kuitenkaan hallita mitään ravintola-alan sanastoa tai vastaavasti tietokonealan sanastoa.


2. Tehtäväanalyysi

* Mitä käyttäjä haluaisi voida tehdä ohjelmalla?

Käyttäjä haluaisi käyttää ohjelmaa pitkän aikavälin ruokalistojen suunnitteluun, ruokatarvikkeiden määrän arviointiin ruokailijamäärän perusteella, ruokalajien vaihtelevuuden hallitsemiseen, ruuan kustannusten arvioimiseen ja säätelemiseen, sekä reseptikokoelman hallitsemiseen siten että pystyy tietyillä ehdoilla hakemaan sopivia ruuanlaitto-ohjeita, ja ruuanlaitossa tarvittavien einesten listaamisen oikeina määrinä ostoslistaa varten.

* Miten käyttäjä tällä hetkellä tekee näitä asioita?

Käyttäjä käyttää Excel -taulukkolaskentaohjelmaa ja osan käyttäjä tekee käsin kynällä ja paperilla.

* Millaisia tyypillisiä käyttötilanteita on?

Leiriä tms. ennen suunnitellaan leirille mahdollisimman hyvin budjettiin sopiva ja vaihteleva ruokalista, tai sitten ihan arkikäytössä perheen viikottaisen (tai muun aikavälin) ruokalistan suunnittelu, tai sitten ihan päivittäin sopivien reseptien etsimiseen.

* Millainen on koko työprosessi, mitä hankalia osia siinä on?

Työprosessi koostuu ruokalistan ja ruokalajien suunnittelusta, kustannuksien arvioinnista, menekin arvioinnista, sopivien reseptien etsimisestä,sekä ostoslistan laatimisesta. Hankalia osia ovat etenkin ruokalajien vaihtelevuuden hallitseminen, kustannuksien ja menekin arviointi, sekä oikeiden reseptien löytäminen.

* Millaisia mahdollisuuksia nykyiset työvälineet tarjoavat ja mitä ongelmia niissä on?

Nykyään asiakas käyttää tähän työhön Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Ohjelma soveltuu kuulemma huonosti työhön. Kenttiin joudutaan syöttämään paljon sellaisia tietoja jotka ovat aina samoja vakioita ja vaihtelevuuden hallinta on hankalaa.

* Mitä omia toiveita ja kehitysideoita käyttäjällä on?

Ohjelmaan pitäisi saada itse myös lisättyä reseptejä ja vastaavasti poistettua jo olemassa olevia. Reseptikokoelmasta pitää pystyä hakemaan ohjeita sellaisilla ehdoilla kuten alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka, liha, kana, nauta, kasvis, tarvittavien einesten, sekä ruuan edullisuuden mukaan. Ohjelmalla pitää saada tulostettua selkeitä reseptejä ja ostoslistoja, joissa on einekset listattu järkevässä järjestyksessä. Resepteissä pitäisi olla ns. skaalausominaisuus jonka avulla niitä voitaisiin soveltaa erisuurille syöjämäärille. Lisäksi pitäisi olla jossain tallessa tiettyjä vakiomääriä (yhden henkilön ruokariisit tai ruokajuomamäärä/hlö) jotka saataisiin aina ulos. Ohjelman pitäisi myös pystyä tallettamaan vanhoja suunnitelmia. Lisäksi käyttäjä haluaisi sellaisen ominaisuuden että resepteissä mitat olisivat tilavuusmittoina, mutta ostoslistoissa painomittoina.

* Mitä termejä käyttäjä käyttää käsittelemistään asioista?

Käyttäjä määritteli vain kaksi tärkeää termiä: Ruokalista, joka koostuu aterioista ja ateria, joka koostuu reseptistä ja valmistusaineista.


3. Ympäristön kuvaus

* Millaisessa ympäristössä ja tilanteessa ohjelmaa käytetään?

Ohjelmaa käytetään yleensä kotona, kaikessa rauhassa, ajan kanssa. Sellaisessa tilanteessa jossa joko suunnitellaan perheen omaa ruokalistaa tai jonkun tapahtuman ruokalistaa.

* Onko käyttäjällä kiire?

Ei yleensä ole. Hätätapauksissa, esim. leirillä jossa jokin ruoka-aine on päässyt pilaantumaan, saattaa tulla kiire keksiä uusia vaihoehtoja, on kiire.


4. Hyväksymiskriteerit

* Millaisia vähimmäisvaatimuksia ohjelman tulee täyttää jotta se olisi riittävän hyvä?

Ohjelman avulla pitää saada pitkänkin ajan ruokalistan suunnittelu helpoksi. Lisäksi ohjelman pitää pystyä kertomaan tarvittavien einesten määrä henkilömäärän perusteella ja laadittava einesmäärän perusteella selkeä ostoslista tarvittavista eineksistä. Lisäksi ohjelman pitää pystyä etsimään käyttäjälle tämän haluamia reseptejä tietokannasta.